Dotacje dla klubów sportowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami finansowania klubów sportowych ze źródeł zewnętrznych w formie bezzwrotnej. Podczas szkoleń uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie programów z których mogą skorzystać kluby, czym są koszty kwalifikowalne, jak przygotować wnioski oraz gdzie szukać informacji o dotacjach. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zdobędzie wiedzę o podziale dotacji, kto je przyznaje oraz […]

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Celem usługi jest wsparcie w poprawie pozycji rynkowej przedsiębiorcy. Rozwój przedsiębiorstwa często uwarunkowany jest koniecznością wprowadzenia nowych elementów do systemu firmy, nowych inwestycji, dzięki którym zwiększą się przychody, wzrośnie zatrudnienie, firma wejdzie na nowe rynki zbytu. Pomysł na rozwój to połowa sukcesu. Druga połowa to jego finansowanie. Dzięki usłudze przedsiębiorstwo uzyska kompleksową informację na temat […]

Pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie na lata 2014-2020

Celem szkolenia jest wsparcie przedsiębiorstwa w poprawie pozycji rynkowej. Rozwój firmy uwarunkowany jest koniecznością wprowadzenia nowych produktów/usług poprzez nowe inwestycje. Dzięki usłudze przedsiębiorstwo uzyska kompleksową informację na temat możliwych źródeł finansowania w 2020 roku. Przedsiębiorstwo uczestnika szkolenia uzyska następujące cele biznesowe: wzrost kompetencji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, umożliwienie pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych, umiejętność […]

Rozliczanie, księgowanie i realizacja projektów unijnych w perspektywie 2014-2020.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowym rozliczaniem, księgowaniem i realizacją projektów unijnych w perspektywie 2014-2020. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną z obsługi systemu SL2014, odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach związanych z realizowanym projektem, prawidłowego kompletowania dokumentów sprawozdawczych, oraz niezbędne umiejętności nadające się do natychmiastowego zastosowania w praktyce. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zna specyfikę […]