Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji

Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania technologii ICT w procesie komunikacji. Uczestnik pozna programy służące efektywnej komunikacji, zasady bezpieczeństwa komunikacji w sieci, w tym bezpieczeństwa przekazywanych informacji oraz zasady tworzenia komunikatów w wykorzystywanych technologiach (np. w komunikatorach). Po skończonym szkoleniu uczestnik: Potrafi komunikować się przy użyciu technologii informacyjnych, zorganizować pracę w wirtualnym zespole, […]

Podstawy grafiki

Celem edukacyjnym usługi jest zapoznanie uczestników projektu ze skutecznymi technikami tworzenia kampanii marketingowych dla klientów. Uczestnicy szkolenia uporządkują wiedzę w zakresie efektywnych i skutecznych technik tworzenia kampanii reklamowych, poznają różne programy graficzne o odmiennym stopniu zaawansowania, a także wykorzystają w praktyce różne techniki marketingowe w zależności od potrzeb klienta. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Uzyska wiedzę […]

Obsługa programu Word, Excel oraz Outlook na poziomie podstawowym

Celem szkolenia jest nabycie podstawowej umiejętności obsługi komputera w zakresie programu Word, Excel, Outlook na poziomie podstawowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać zasady obsługi pakietu Microsoft Office. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Ma wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa w Internecie, tworzenia kont e-mail, poprawnego tworzenia tekstów w programie Word oraz korzystania z programu Excel. […]

Lokalne sieci komputerowe.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu protokołów sieciowych, standardów okablowania, poczty elektronicznej, urządzeń stosowanych w sieciach LAN, routingu, konfiguracji sieci, bezpieczeństwa w sieciach lokalnych, przyłączania stacji do sieci i instalacji oprogramowania. Uczestnicy poznają zasady tworzenia sieci szkieletowych. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zdobędzie wiedzę jak zarządzać sieciami LAN, jakie są standardy okablowania strukturalnego, […]

Przedsiębiorca w erze cyfrowej – marketing internetowy

Szkolenie jest odpowiedzią na zmieniający się charakter rynku. W swoim założeniu ma uświadamiać istotę działań wirtualnych oraz wskazać te najistotniejsze i najbardziej podstawowe aktywności związane z promocją i sprzedażą w sieci internetowej. Szkolenie dedykowane jest do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw, ponieważ jak pokazuje statystyka to właśnie ten sektor ma największe kłopoty z przystosowaniem się do […]

Warsztaty Social Media – Płatne Kampanie Facebook Ads

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i technik reklamy Facebook Ads, co skutkuje usprawnieniem działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Kursant nabędzie umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage).   Po skończonym szkoleniu uczestnik: Nabędzie wiedzę w zakresie budowania wizerunku przedsiębiorstwa i marki […]

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi definicjami marketingu oraz ze sposobami budowania marki i kształtowania wizerunku. Teoretyczne podstawy będą niezbędnym elementem konstruowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Osoba szkolona będzie potrafiła wykorzystać zdobytą teorię i wdrażać przedstawione metody oraz techniki do własnego przedsiębiorstwa, a także identyfikować zachodzące reakcje, oddziaływania i procesy  w systemie marketingowo-wizerunkowym przedsiębiorstwa. Uczestnik […]

Budowanie marki własnej, czyli jak rozwijać swoją markę w mediach społecznościowych

Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie uczestników do budowania i rozwijania marki w mediach społecznościowych poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej: faz tworzenia marki, zasad tworzenia własnej marki w świecie social mediów, różnic w podejściu do wykorzystania kanałów social mediów,  tworzenia newsletterów, trendów w social mediach w 2020 roku, zasad tworzenia unikalnej marki osobistej.    Po skończonym szkoleniu […]