Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie firmy! Hamera Group skutecznie wdrożyła Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) i efektywnie realizuje postawione cele  W związku z czym, dofinansowaniem objęte są teraz również usługi: coachingowe, mentoringowe, doradcze. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:Mail: office@hameragroup.comMobile: +48 661 336 770

Własna działalność gospodarcza

Informujemy, że osoby bezrobotne z Województwa Wielkopolskiego zarejestrowane w UP mogą starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Oferujemy sporządzenie biznesplanu oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej podczas złożenia wniosku. Jeśli masz pomysł na własną firmę i chciałbyś pozyskać środki finansowe na start zapraszamy do kontaktu tel. 888 677 422

Nabór Województwie Świętokrzyskim

Właściciele mikroprzedsiębiorstw w Województwie Świętokrzyskim, informujemy o planowanym naborze wniosków w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka obejmującej Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzi jednoetapowy konkurs, w którym można ubiegać się o pomoc de minimis do 200.000,00 zł. Które mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie? – mikroprzedsiębiorstwa posiadające wpis do Centralnej Ewidencji […]

Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

Informujemy o zbliżającym się naborze wniosków w ramach Poddziałania 4.5.1. „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody” organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Nabór wniosków będzie trwał od 29.03. 2019 r. do 28.06.2019 r. Kto może składać wnioski? – JST i ich związki; – Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym […]

Nabór wniosków do Programu Sportowa Polska.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu Sportowa Polska. Główny cel programu dotyczy rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej tj. ogólnodostępnych obiektów sportowych na terenie całego kraju. Zostały wyodrębnione 3 grupy zadań dotyczące różnych działań inwestycyjnych: 1.Zadania mające na celu poprawienie stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej; 2. Zadania mające na celu poprawę warunków treningowych dla sportowców […]

Kształcenie zawodowe młodzieży

Zarząd Województwa Wielkopolskiego planuje nabór wniosków w ramach realizacji Działania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w czasie 27.02.2019 r. – 29.03.2019 r. Kto może starać się o wsparcie finansowe? Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową Na co można uzyskać dofinansowanie? – staże zawodowe organizowane u pracodawców […]

program Czyste Powietrze

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje skorzystanie z priorytetowego programu „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest przede wszystkim do właścicieli domów jednorodzinnych, które już istnieją, ale także przyszłych właścicieli budynków jednorodzinnych posiadających pozwolenie na rozpoczęcie budowy. Poprzez udział w programie można uzyskać dofinansowanie na: – wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa […]

Dofinansowanie dla firm Polski Wschodniej

Dofinansowanie dla firm Polski Wschodniej Od 28.02.2019 r.- 03.09.2019 r. będzie możliwość składania wniosków w celu uzyskania dofinansowania kosztów związanych z wprowadzeniem produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 000 zł, gdzie wkład własny musi wynosić minimum 15% Całkowita pula środków przeznaczona na rozdysponowanie wynosi 50 000 000 zł Dofinansowanie […]

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego planuje nabór wniosków w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wnioski mogą składać następujące podmioty: -przedsiębiorcy -konsorcja przemysłowo-naukowe -sieci/grupy przedsiębiorstw -spółki celowe/spin-off Dofinansowanie obejmuje: -wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców -wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw […]