Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego planuje nabór wniosków w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”

Wnioski mogą składać następujące podmioty:
-przedsiębiorcy
-konsorcja przemysłowo-naukowe
-sieci/grupy przedsiębiorstw
-spółki celowe/spin-off

Dofinansowanie obejmuje:
-wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców
-wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej
-wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
-wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R