program Czyste Powietrze

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje skorzystanie z priorytetowego programu
„Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest przede wszystkim do właścicieli domów jednorodzinnych, które już istnieją, ale także przyszłych właścicieli budynków jednorodzinnych posiadających pozwolenie na rozpoczęcie budowy.

Poprzez udział w programie można uzyskać dofinansowanie na:
– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła;
– docieplenie przegród budynku;
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
-montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Forma dofinansowania – pożyczka lub dotacja
Minimalny koszt kwalifikowany projektu wynosi 7 tys. zł

Obowiązujące warunki:
– budynki istniejące: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
-budynki nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu zapraszamy do kontaktu tel. 888 677 422