Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

Informujemy o zbliżającym się naborze wniosków
w ramach Poddziałania 4.5.1. „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody” organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Nabór wniosków będzie trwał od 29.03. 2019 r. do 28.06.2019 r.

Kto może składać wnioski?

– JST i ich związki;
– Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
– Samorządowe osoby prawne;
– Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
– Szkoły wyższe;
– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
– Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).

Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 95% kosztów kwalifikowalnych
Minimalna wartość planowanego projektu musi wynosić 100 000 zł

Zainteresowanych szczegółami projektu oraz podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu tel.888 677 422