Dofinansowanie dla firm Polski Wschodniej

Dofinansowanie dla firm Polski Wschodniej

Od 28.02.2019 r.- 03.09.2019 r. będzie możliwość składania wniosków
w celu uzyskania dofinansowania kosztów związanych z wprowadzeniem produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 000 zł, gdzie wkład własny musi wynosić minimum 15%

Całkowita pula środków przeznaczona na rozdysponowanie wynosi
50 000 000 zł

Dofinansowanie może obejmować:
– usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

– usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń itp.

– udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

– nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji;

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Mikroprzedsiębiorstwa, Makro przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa, które posiadają rejestrację w jednym z województw Polski Wschodniej tj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim.

Osoby zainteresowane szczegółami w.w. konkursu zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 888 677 422