Skuteczność Menedżerska. Rozwiązywanie konfliktów.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji z zakresu rozróżniania konfliktów konstruktywnych i destruktywnych, charakteryzowania różnych sposobów reakcji na konflikt, a także wskazania plusów i minusówdanej reakcji. Uczestnik dowie się także jaką rolę pełnią emocje w przebiegu konfliktu, zidentyfikuje przyczynę konfliktu oraz wskaże krótko i długoterminowe potencjalne skutki konfliktu. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Generuje różne alternatywy rozwiązania […]

Negocjacje w biznesie

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnych negocjacji biznesowych. Uczestnik dowie się na czym polegają negocjacje, pozna szczegółowe pojęcia związane z negocjacjami tj.; ,Zopa, Batna, ściana negocjacyjna, diament negocjacyjny. Dowie się także jakie istnieją techniki, tricki i schematy negocjacyjne. Nauczy się, jak przygotować się do negocjacji, jakich technik należy używać, aby współpraca […]

Zarządzanie zmianą, jako proces przemian w zarządzaniu firmą

Celem szkolenia jest rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich w zakresie wiedzy z zarządzania zmianą oraz podstawowych czynników sukcesu. Uczestnik zaznajomi się z zasadami i narzędziami zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie oraz zrozumie rolę zarządzania.  Po skończonym szkoleniu uczestnik: Definiuje kierunki i skutki planowanych zmian. Ocenia gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian. Identyfikuje przyczyny różnych reakcji wobec […]

Prowadzenie działalności gospodarczej. Nowe zmiany obowiązujące od 2019 roku.

Celem szkolenia jest poznanie wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji, rozliczania oraz wypełniania innych obowiązków wynikających z regulacjiprawnych. Uczestnik dowie się, jakie działania należy podjąć, aby założyć/rozpocząć/zawiesić/zamknąć działalność gospodarczą. Pozna różne formy prawne prowadzenia działalności i wie, z jakimi korzyściami iograniczeniami są związane. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zna zasady systemu podatkowego obowiązującego w Polsce. Wie, jakie […]

Określanie celów i priorytetów

Celem szkolenia jest ukierunkowanie uczestników na definiowanie i realizowanie celów i priorytetów, w celu zwiększenia wydajności działania całego przedsiębiorstwa, szybsze i efektywniejsze realizowanie zleceń i dostarczanie usług. Skutkiem tych działań jest zmniejszenie czasu realizacji zleceń (o ok 1 dzień) oraz zwiększenie zadowolenia klientów, któreprzełoży się na nowe pozytywne oceny przedsiębiorstwa (na stronie internetowej lub w mediach […]

Efektywne zarządzanie zespołem poprzez delegowanie zadań i uprawnień

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat czynnikówmających znaczenie dla złożoności i trudności zadań oraz identyfikowania różnorodnych zasobów indywidualnych i organizacyjnych, potrzebnych do realizacji zadań. Uczestnik dowie się, jakie znaczenie madelegowanie uprawnień dla całego procesu, a także prawidłowo oceni czas niezbędny do wykonania określonego zadania.  Po skończonym szkoleniu uczestnik: Przekazuje uprawnienia biorąc pod uwagę kompetencje […]

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Zarządzanie strategiczne w firmie.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie optymalnegowykorzystywania posiadanych zasobów i możliwości rozwoju na tle konkurencji. Kadra zarządzająca uzyska wiedzę, w jaki sposób tworzyć strategie i wizje firmy. Szkolenie umożliwi uczestnikomopracowanie planu sukcesji w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem eliminacji barier i ciągłości realizowanych procesów. Ponadto, kursant zdobędzie umiejętności określenia rynku docelowego w ramachswojej firmy, będzie potrafił dobrać […]

Zarządzanie relacjami z klientami

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu nabywania skutecznych relacji z klientami. Kursanci pozyskają także wiedzę w zakresie korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami. Poznają przepisy prawne odnoszące się do pozyskiwania i przechowywania danych klientów. Przedstawiony zostanie również związek pomiędzy strategią generalną przedsiębiorstwa, a strategią marketingową. Po skończonym szkoleniu […]

Telemarketing- skuteczna sprzedaż

Celem szkolenia jest poznanie wiedzy z zakresu konstruowania tematów rozmów, stosowania metod i technik sprzedażowych oraz skutecznego radzenia sobie z obiekcjami klientów. Uczestnik dowie się także, jakie są przyczyny niepowodzeń w sprzedaży. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zna procesy komunikacji z klientem, a także wie, jak skutecznie konstruować tematy rozmów. Potrafi efektywnie tworzyć skrypty rozmów oraz […]

Szkolenie sprzedażowe – praktyczne aspekty pracy w relacji z klientem

Celem szkolenia jest nauka identyfikacji potrzeb klienta, sporządzania spersonalizowanych ofert, a także poznanie technik sprzedaży. Uczestnik pozna również kryteria, umożliwiające poprawną komunikację z partnerem biznesowym, oraz nauczy się stosowania zasad zachowań zgodnie z etyką biznesu. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zna techniki sprzedaży, narzędzia oraz proces obsługi klienta. Zna praktyczne narzędzia wspierające komunikację z klientem oraz […]