Skuteczne metody pozyskiwania nowych klientów. Budowanie trwałej relacji z klientem

Celem szkolenia jest poznanie zasad skutecznej komunikacji podczas spotkań biznesowych z zastosowaniem protokołu dyplomatycznego, poznanie zasad skutecznego pozyskiwania klientów oraz sposobów, technik i narzędzi pozyskiwania klientów. Uczestnik szkolenia będzie potrafił identyfikować komunikaty niewerbalne i umiejętnie je wykorzystywał w kontaktach biznesowych. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Potrafi analizować informacje o kliencie i dostosować odpowiednią ofertę. Potrafi zastosować […]

Nowoczesny wizerunek przedstawiciela handlowego

Celem szkolenia jest przedstawienie nowoczesnego wizerunku przedstawiciela handlowego, umiejętności autoprezentacji, prowadzenia spotkań handlowych oraz kreowania pozytywnego własnego wizerunku. Uczestnik będzie potrafił identyfikować własne komunikaty niewerbalne oraz umiejętnie je zastosować w kontaktach biznesowych. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zna zasady skutecznej komunikacji podczas spotkań biznesowych z zastosowaniem protokołu dyplomatycznego. Wie, jak skutecznie konstruować temat rozmów, w jaki […]

Ekstrawertyk czy Introwertyk- czyli jaki jest Twój klient? Gen sprzedawcy czyli jak sprzedawać więcej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności sprzedażowej. Uczestnik pozna typy osobowości klienta, dowie się jakie występują techniki wywierania wpływu. Pozna metody opisywania produktu tzw. Storytelling. Nauczy się także, jak budować relacje z klientem oraz jakie są podstawowe zasady Cold Callingu. Dowie się, jak rozmawiać z trudnym klientem, a także jak reagować na obiekcje klienta. […]

Nowoczesne sposoby uczenia się i nauczania. Szkolenie online

Celem edukacyjnym szkolenia jest umiejętność wykorzystywania na zajęciach języka obcego, przez nauczycieli, różnych technologii, aplikacji oraz internetu do efektywnych zajęć z uczniem bądź z grupą uczniów. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Wie, w jaki sposób wykorzystać na zajęciach nowinki technologiczne. Wie, w jaki sposób prowadzić zajęcia z filmem, piosenką lub obrazem. Zna różnego typu dydaktyczne programy. […]

Mózg ucznia miejscem pracy lektora. Szkolenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem neurodydaktyki oraz wpływu nauczania poprzez stymulacje mózgu. Uczestnicy zapoznają się z pojęciem pamięci w procesie nauczania języków obcych. Podczas szkolenia nabędą wiedzę jak skutecznie motywować ucznia do nauki oraz jak aktywizować ich na lekcji języka obcego. Ważnym aspektem szkolenia jest uczenie za pomocą neurodydaktyki czyli nauczania sprzyjającemu mózgowi. […]

Feedback – konstruktywna informacja zwrotna

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie istotnych elementów komunikacji w codziennej relacji pracowniczej wszystkich członków współpracujących w obrębie struktury firmy. Uczestnik dowie się, czym jest konstruktywna informacja zwrotna oraz w jaki sposób tworzyć komunikat. Celem szkolenia jest także nauka przekazywania informacji w oparciu o fakty, a nie emocje. Uczestnik dowie się, jak […]

Autoprezentacja

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji. Uczestnik szkolenia dowie się, jak tworzyć prezentacje oraz jak się do niej przygotować. Dowie się także, jak panować nad stresem w wystąpieniach publicznych oraz z jakich narzędzi korzystać, aby przyciągnąć uwagę uczestników. Nauczy się, jak udoskonalić zapamiętywanie istotnych elementów, koncentrując się na wykorzystaniu technik szybkiego […]

Automotywacja – rozwój i chęć do pracy, jako źródło sukcesów zawodowych i osobistych, warsztaty

Cel edukacyjny szkolenia: znajomość automotywacji oraz sposobów wpływania na własne nastawienie, umiejętność samooceny, wpływu optymistycznego i pesymistycznego podejścia na postrzeganie sukcesów, umiejętność posługiwania się technikami motywacyjnymi, przekonań i nawyków, umiejętność stworzenia wydajności i efektywności swojej pracy, oraz pozytywnego wpływu na pracę zespołu. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zdobył wiedzę w zakresie: automotywacji, sposobów wpływania na własne […]

Prawne i praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki – zagadnienia biznesowe i prawne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami potrzebnymi do prowadzenia działalności na terenie Niemiec, na co zwracać uwagę i czego się wystrzegać podczas kontaktów z niemieckojęzycznymi klientami. Przedstawienie prawnych oraz praktycznych aspektów współpracy gospodarczej na terenie Niemiec oraz możliwości ich finansowania ze środków unijnych. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zna podstawowe informacje: jak i gdzie […]

Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji

Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania technologii ICT w procesie komunikacji. Uczestnik pozna programy służące efektywnej komunikacji, zasady bezpieczeństwa komunikacji w sieci, w tym bezpieczeństwa przekazywanych informacji oraz zasady tworzenia komunikatów w wykorzystywanych technologiach (np. w komunikatorach). Po skończonym szkoleniu uczestnik: Potrafi komunikować się przy użyciu technologii informacyjnych, zorganizować pracę w wirtualnym zespole, […]