Przedsiębiorca w erze cyfrowej – marketing internetowy

Szkolenie jest odpowiedzią na zmieniający się charakter rynku. W swoim założeniu ma uświadamiać istotę działań wirtualnych oraz wskazać te najistotniejsze i najbardziej podstawowe aktywności związane z promocją i sprzedażą w sieci internetowej. Szkolenie dedykowane jest do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw, ponieważ jak pokazuje statystyka to właśnie ten sektor ma największe kłopoty z przystosowaniem się do […]

Warsztaty Social Media – Płatne Kampanie Facebook Ads

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i technik reklamy Facebook Ads, co skutkuje usprawnieniem działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Kursant nabędzie umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage).   Po skończonym szkoleniu uczestnik: Nabędzie wiedzę w zakresie budowania wizerunku przedsiębiorstwa i marki […]

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi definicjami marketingu oraz ze sposobami budowania marki i kształtowania wizerunku. Teoretyczne podstawy będą niezbędnym elementem konstruowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Osoba szkolona będzie potrafiła wykorzystać zdobytą teorię i wdrażać przedstawione metody oraz techniki do własnego przedsiębiorstwa, a także identyfikować zachodzące reakcje, oddziaływania i procesy  w systemie marketingowo-wizerunkowym przedsiębiorstwa. Uczestnik […]