Pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie na lata 2014-2020

Celem szkolenia jest wsparcie przedsiębiorstwa w poprawie pozycji rynkowej. Rozwój firmy uwarunkowany jest koniecznością wprowadzenia nowych produktów/usług poprzez nowe inwestycje. Dzięki usłudze przedsiębiorstwo uzyska kompleksową informację na temat możliwych źródeł finansowania w 2020 roku. Przedsiębiorstwo uczestnika szkolenia uzyska następujące cele biznesowe: wzrost kompetencji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, umożliwienie pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych, umiejętność […]

Rozliczanie, księgowanie i realizacja projektów unijnych w perspektywie 2014-2020.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowym rozliczaniem, księgowaniem i realizacją projektów unijnych w perspektywie 2014-2020. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną z obsługi systemu SL2014, odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach związanych z realizowanym projektem, prawidłowego kompletowania dokumentów sprawozdawczych, oraz niezbędne umiejętności nadające się do natychmiastowego zastosowania w praktyce. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zna specyfikę […]

Logistyka magazynowa i zarządzanie dostawami.

Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zarządzania dostawami oraz pozna mechanizmy funkcjonowania systemu magazynowego. Procesy magazynowe łączą się z pozostałymi procesami logistycznymi w firmie, dlatego warto poznać sposób ich funkcjonowania oraz dobrać odpowiednią strategię działania firmy. Uczestnik szkolenia nauczy się zarządzać dostawami oraz organizować i efektywnie kontrolować procesy magazynowe. Ponadto, zapozna się outsourcingiem transportowym oraz planowaniem […]

Lokalne sieci komputerowe.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu protokołów sieciowych, standardów okablowania, poczty elektronicznej, urządzeń stosowanych w sieciach LAN, routingu, konfiguracji sieci, bezpieczeństwa w sieciach lokalnych, przyłączania stacji do sieci i instalacji oprogramowania. Uczestnicy poznają zasady tworzenia sieci szkieletowych. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zdobędzie wiedzę jak zarządzać sieciami LAN, jakie są standardy okablowania strukturalnego, […]

Obsługa klienta. Znakowanie towarów. Merchandising.

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności sprzedaży oferowanych usług i produktów, pewności i biegłości w pozyskiwaniu nowych klientów, a także zdolność współpracy z różnyni typami klientów. Ponadto, osoby biorące udział w szkoleniu nauczą się konkretnych technik na wszystkie sytuacje występujące w procesie sprzedaży, poznają techniki ekspozycji towaru oraz wyeliminują najczęstsze błędy przy kreowaniu własnego wizerunku. Po […]

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Celem szkolenia jest poznanie skutecznych metod motywowania pracowników oraz kadry kierowniczej. Oddziaływanie na ich postawy oraz zachowania bezpośrednio wpływa na realizację wszystkich postawionych przez firmę celów, osiąganie dobrych wyników oraz zwiększenie jakości pracy. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności z zakresu analizy potrzeb organizacji i pracowników. Ponadto, poznają metody skutecznego kierowania zespołem, delegowania zadań wraz z ich […]

Budowanie profesjonalnego wizerunku w biznesie w oparciu o podstawy autoprezentacji oraz etykiety.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej opartej na zagadnieniach z zakresu kultury osobistej, obowiązujących manier w świecie biznesu oraz istoty budowania profesjonalnego wizerunku. Uczestnik nauczy się zasad biznesowej elegancji oraz obowiązującej etykiety, a także istoty odpowiedniej autoprezentacji. Ponadto pozna specyfikację obsługi klientów międzynarodowych oraz podstawy komunikacji międzykulturowej. W trakcie szkolenia […]

Budowanie trwałych relacji z klientami – podnoszenie efektywności pracy zespołu sprzedażowego.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy: jak efektywnie planować i organizować wyznaczone zadania oraz jak prawidłowo określać cele sprzedażowe. Dodatkowo uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie odpowiedzialności za poszczególne zadania, w jaki sposób zarządzać konfliktami oraz dlaczego asertywność jest ważna przy budowaniu zespołu sprzedażowego. Rozwój umiejętności: jak dobrze zarządzać czasem oraz zespołem sprzedażowym, w jaki sposób budować […]

Jak budować osobowość trenera szkoleniowca.

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie potrafił rozpoznawać różne typy osobowości i dostosować do każdego z nich swoje zachowanie i styl komunikacji, będzie potrafił odczytać sygnały mowy ciała i wykorzystać je w skutecznej autoprezentacji. Ponadto będzie potrafił budować dobry kontakt emocjonalny z innymi ludźmi, wykorzystując „dopasowanie” w procesie komunikacji. Opanuje także sztukę wywoływania pierwszego wrażenia, opanuje […]

Innowacja kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu: innowacyjności, regulacji prawnych i jej ochrony, a także na temat zasad oraz technik analizy kosztów i zysków wprowadzanych innowacji. Ponadto poznają techniki twórczego myślenia oraz dowiedzą się, jak stosować zasady zarządzania zmianą w organizacji. W zakresie umiejętności, nauczą się poszukiwać informacji na temat trendów w branży, w której działa […]