Nabór Województwie Świętokrzyskim

Właściciele mikroprzedsiębiorstw w Województwie Świętokrzyskim, informujemy o planowanym naborze wniosków w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka obejmującej Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzi jednoetapowy konkurs, w którym można ubiegać się o pomoc de minimis do 200.000,00 zł. Które mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie? – mikroprzedsiębiorstwa posiadające wpis do Centralnej Ewidencji […]