Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

Informujemy o zbliżającym się naborze wniosków w ramach Poddziałania 4.5.1. „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody” organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Nabór wniosków będzie trwał od 29.03. 2019 r. do 28.06.2019 r. Kto może składać wnioski? – JST i ich związki; – Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym […]