0
lat doswiadczenia
0
ekspertów
0
zrealizowanychprojektów
0
wartość pozyskanych dotacji

Od początku naszej działalności wspieramy firmy zarówno podczas procesu powstawania jak i dalszego rozwoju.  Do każdego projektu podchodzimy z dużym zaangażowaniem, gdyż zależy nam na spełnieniu wymagań klientów oraz jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości usług świadczonych przez naszych specjalistów. Jednym z większych projektów, który został przez nas do tej pory przygotowany dotyczył sporządzenia całej dokumentacji w tym obszernego Studium wykonalności na budowę Biogazowni o wartości ponad 17 000 000,00 zł. Przygotowane dokumenty w szczegółowy sposób określały zakres rzeczowo- finansowy planowanego projektu i studium wykonalności.

Aktualności

aktualności

Własna działalność gospodarcza

Informujemy, że osoby bezrobotne z Województwa Wielkopolskiego zarejestrowane w UP mogą starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Oferujemy sporządzenie biznesplanu oraz przygotowanie

Więcej »
aktualności

Nabór Województwie Świętokrzyskim

Właściciele mikroprzedsiębiorstw w Województwie Świętokrzyskim, informujemy o planowanym naborze wniosków w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka obejmującej Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Zarząd

Więcej »

certyfikaty